98 نورتن | ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی


زبان ,فارسی ,شیرکو ,دانشگاه ,معاصر ,سروده­های ,فارسی دانشگاه ,اشعار شیرکو ,ادبیات فارسی ,اوضاع اجتماعی ,اسلامی واحد ,ادبیات فارسی دانشگاه ,اشعا

انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی‌کس

:: انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی‌کس
زبان ,فارسی ,شیرکو ,دانشگاه ,معاصر ,سروده­های ,فارسی دانشگاه ,اشعار شیرکو ,ادبیات فارسی ,اوضاع اجتماعی ,اسلامی واحد ,ادبیات فارسی دانشگاه ,اشعا

انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی‌کس

فصلنامه زبان و ادب فارسی
مقاله 1، دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 1-14  XMLاصل مقاله (431 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
نویسندگان
پیمان تباری* 1؛ سیداحمد پارسا2؛ محمدعلی گذشتی3
1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
2استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
3دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده

شیرکو بی­کس(1940-2013م) از شاعران آوانگارد معاصر زبان کردی، برنده­ی­ جایزه­ی ادبی"توخولوسکی" سوئد در سال 1988-1987 و اخذ لقب "همشهری" از سوی بزرگترین انجمن مدنی فلورانس است. موضوع پژوهش حاضر «انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی­کس» است. شناساندن بهتر این سراینده­ی توانمند به غیرکردزبانان، شناخت بهتر شگردهای ادبی در بیان یکی از موضوعات محوری شعر او(آزادی)، شناخت بهتر سروده­های یک شاعر معاصر از اهداف این پژوهش محسوب می­شود. جامعه­ی آماری بر اساس سروده­های ترجمه شده از وی به زبان فارسی و به روش توصیفی است. داده­ها به شیوه­ی کتابخانه­ای گردآوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده­اند. نتایج نشان می­دهد که ترسیم فضای ترس آلود جامعه­ی عراق در زمان حکومت بعث، بیان درد و رنج­های مردم جامعه و مسائلی این چنینی، به بحث آزادی در سروده­های او جلوه­ای نوین بخشیده است که تصاویر برساخته­ی شاعر را با این مفهوم می­توان از مصادیق این امر دانست.

کلیدواژه‌ها

شعر آوانگارد کردی؛ شعر معاصر کردی؛ شیرکو بی‌کس؛ اجتماع
منبع اصلی مطلب : ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی
برچسب ها : زبان ,فارسی ,شیرکو ,دانشگاه ,معاصر ,سروده­های ,فارسی دانشگاه ,اشعار شیرکو ,ادبیات فارسی ,اوضاع اجتماعی ,اسلامی واحد ,ادبیات فارسی دانشگاه ,اشعا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی‌کس


مقاله ,انتشار ,نظری ,کامل ,ارائه ,صفحات ,مقاله فارسی ,ارائه مقاله ,مقاله کامل ,مشاهده خلاصه ,مقاله مقاله ,فارسی مشاهده خلاصه ,دریافت مقاله مقاله

مقاله های انتشاریافته درکنفرانس ها ازدکتراحمدرضانظری چروده

:: مقاله های انتشاریافته درکنفرانس ها ازدکتراحمدرضانظری چروده
مقاله ,انتشار ,نظری ,کامل ,ارائه ,صفحات ,مقاله فارسی ,ارائه مقاله ,مقاله کامل ,مشاهده خلاصه ,مقاله مقاله ,فارسی مشاهده خلاصه ,دریافت مقاله مقاله
منبع اصلی مطلب : ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی
برچسب ها : مقاله ,انتشار ,نظری ,کامل ,ارائه ,صفحات ,مقاله فارسی ,ارائه مقاله ,مقاله کامل ,مشاهده خلاصه ,مقاله مقاله ,فارسی مشاهده خلاصه ,دریافت مقاله مقاله
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مقاله های انتشاریافته درکنفرانس ها ازدکتراحمدرضانظری چروده


زمان ,کلیله ,روایت ,حکایت ,ودمنه ,بسامد ,کلیله ودمنه ,روایت شناسی ,بررسی زمان ,اساس نظریه ,نظری چروده

بررسی زمان در حکایت های کلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت معصومه نظری چروده *،

:: بررسی زمان در حکایت های کلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت معصومه نظری چروده *،
زمان ,کلیله ,روایت ,حکایت ,ودمنه ,بسامد ,کلیله ودمنه ,روایت شناسی ,بررسی زمان ,اساس نظریه ,نظری چروده

magiran.com >  نشریه زبان و ادب فارسی >سال هفتادم، شماره 236 > متن
نشریه زبان و ادب فارسی ، سال هفتادم، شماره 236عنوان:
بررسی زمان در حکایت های کلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت


نویسنده(گان):
معصومه نظری چروده *، بهرام خشنودی، احمدرضا نظری،


چکیده:
در روایت شناسی ساختارگرا برای هر روایتی دو نوع زمان مطرح است: زمان متن، زمان داستان. ترتیب، دیرش و بسامد در حیطه «زمان متن»، زمان تقویمی و زمان حسی و عاطفی در گستره «زمان داستان» از مباحث اصلی زمان در دانش روایت شناسی است. اگرچه نظریه پردازی درباره شگردها و روش های زمان در روایت های تاریخی و ادبی بحثی تازه بوده و به قرن بیستم باز می گردد اما شیوه روایتگری داستان در داستان کلیله ودمنه، زمینه مناسبی برای طرح مولفه های اصلی زمان در این اثر فراهم آورده است. مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که به شیوه توصیفی-استقرایی و بر اساس نظریه «زمان در روایت» به بررسی زمان در حکایت های اصلی و فرعی کلیله ودمنه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حکایت های کلیله ودمنه همخوانی معناداری با ویژگی های «زمان متن» دارد. چنانکه در «دیرش» به ترتیب مکث توصیفی، صحنه نمایش، خلاصه و حذف، بسامد بیشتری دارد؛ در «ترتیب» فراوانی کاربرد پس نگاه بیشتر از پیش نگاه است و در بحث «بسامد»، به بسامد بازگو، بیشتر از بسامد مکرر توجه شده است. این دستاوردها نشان می دهد کتاب کلیله ودمنه با وجود داشتن نثری فنی، دارای شیوه ای اعتدالی در روایت حکایت هاست و هرگز اطنابش بیشتر از ایجاز و اعتدالش نیست.

کلیدواژگان:
روایت شناسی ساختارگرا؛ زمان متن؛ زمان داستان؛ کلیله ودمنه؛ ژرار ژنت
منبع اصلی مطلب : ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی
برچسب ها : زمان ,کلیله ,روایت ,حکایت ,ودمنه ,بسامد ,کلیله ودمنه ,روایت شناسی ,بررسی زمان ,اساس نظریه ,نظری چروده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بررسی زمان در حکایت های کلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت معصومه نظری چروده *،


ساقی ,مقاله ,مولانا ,عرفانی ,کلیات ,چهره ,چهره ساقی ,بازتاب چهره

بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا

:: بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا
ساقی ,مقاله ,مولانا ,عرفانی ,کلیات ,چهره ,چهره ساقی ,بازتاب چهره
منبع اصلی مطلب : ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی
برچسب ها : ساقی ,مقاله ,مولانا ,عرفانی ,کلیات ,چهره ,چهره ساقی ,بازتاب چهره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانا


پارسی ,زبان ,شفیعی ,آثار ,شفیعی کدکنی

زندگی واحوال شفیعی کدکنی

:: زندگی واحوال شفیعی کدکنی
پارسی ,زبان ,شفیعی ,آثار ,شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی

 گردآوری -آذر کیا
 
 
بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب
که باغ‌ها همه بیدار و بارور گردند
بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید
به‌اشیانه خونین دوباره برگردند
بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت
که موج و اوج طنین‌اش زدشت‌ها گذرد
پیام روشن باران
ز بام نیلی شب
که رهگذار نسیم‌اش به هر کرانه بَرد
محمد رضا شفیعی کدکنی، استاد زبان و ادبیات پارسی و ادیبی‏ نام‌‏آوراست.پژوهش‏‌های او در زمینه‌ی فرهنگ و ادب ایران زمین و تصحیح متون کهن پارسی و ترجمه‌ی آثار تاریخی و ادبی نوشته شده‏ به زبان عربی و به زبان پارسی،اعتباری ویژه دارند. دکتر شفیعی با این‌که‏ غرق در آثار قدیمی است، از نوجویی و نوآوری نیز بهره‏ها دارد و دو کتاب صورخیال در شعر پارسی وموسیقی شعر او از جمله‌ی آثار تحقیقی دقیق و نوآیینی است که در دهه‏‌های اخیر به زبان پارسی نگاشته‌است. او از معدود مردانی‏‌ست که در زمان‏ حیات خود به تاریخ پیوست و دروازه‌‏های آن را 

پشت سر گذاشت.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی
برچسب ها : پارسی ,زبان ,شفیعی ,آثار ,شفیعی کدکنی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زندگی واحوال شفیعی کدکنی


برگزیده شعرهای شفیعی کدکنی

:: برگزیده شعرهای شفیعی کدکنی

در این شب ها
که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد
در این شب ها
که هر آیینه با تصویر بیگانه ست
و پنهان می کند هر چشمه ای
سِـر و سرودش را
چنین بیدار و دریاوار
تویی تنها که می خوانی
تویی تنها که می خوانی
رثای قتل عام و خون پامال تبار آن شهیدان را
تویی تنها که می فهمی
زبان و رمز آواز چگور ناامیدان را
بر آن شاخ بلند
ای نغمه ساز باغ بی برگی

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : برگزیده شعرهای شفیعی کدکنی


زبان ,ستایش ,دانشگاه ,فارسی ,عطّار ,آستارا، ,فارسی دانشگاه ,آستارا، ایران ,گروه زبان ,ادبیات فارسی ,دانشگاه آزاد، ,ادبیات فارسی دانشگاه ,آزاد،

نیایش و ستایش در مثنویهای عطّار (الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه) مجله عرفان زنجان

:: نیایش و ستایش در مثنویهای عطّار (الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه) مجله عرفان زنجان
زبان ,ستایش ,دانشگاه ,فارسی ,عطّار ,آستارا، ,فارسی دانشگاه ,آستارا، ایران ,گروه زبان ,ادبیات فارسی ,دانشگاه آزاد، ,ادبیات فارسی دانشگاه ,آزاد،

تاریخ 95/3/25 :پذیرش تاریخ
94/10/8 :دریافت تاریخ 9

 نیایش و ستایش در مثنویهای عطّار (الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه)

 1 بهرام خوشنودی 2 احمدرضانظری چروده 3 بیژن ظهیری ناو 4-معصومه نظری چروده 

چکیده: 

نیایش و ستایش معبود یکی از روحانیترین لحظههای زندگی هر مـؤمن اسـت. در همـة ادیـان آسمانی متناسب با تلقّی و درک مؤمنان از دین، شیوهها و شکلهایی برای راز و نیاز با معبود فـراهم شده است. شاعران هم به عنوان دارنـدگان روحهـای لطیـف و حسـاس، در لابـهلای اشـعار خـود، مناجاتهایی نغز و دلنشین گنجاندهاند که از لطیفترین فرازهای آثارشان است. مناجاتهـای عطّـار که در لابهلای مثنویهایش (الهینامه، اسرارنامه، منطقالطّیر و مصیبتنامه) پراکنده است، گاه از زبان شاعر و گاه از زبان شخصیتهای داستانهایش نقل شدهاند. بیپروایی و جسارت و صمیمیتی که در این مناجاتهای عارفانه وجود دارد، به آنها عمق خاصی بخشیده است. نگاه برخاسته از عمق جان عطّار که انواع لایههای گفتوگوی صمیمانه و خالصانه را با معبود شامل میشود، رنگ آسـمانی بـه نیایشهایش میدهد.بنا به اعتقاد عطّار، دعوت خداوند بزرگ برای دعـا و نیـایش، افتخـاری بـزرگ برای نوع بشر است و حتّی در این راه، شور و شوقِ دعاکردن را نیز خود خداوند در آدمیـان ایجـاد میکند و برای انجام آن توفیق میدهد. درونمایة نیایشهای عطّار، ستایش خداوند بـزرگ، عجـز و عشقِ او نسبت به خدا و بیان درخواستهاسـت. مهـمتـرین دعـا و خواسـتة وی، سـلامت نفـس و سعادت آخرت است. از مجموع نیایشهای عطّار آشکار میگردد که او مؤمنی است با اعتقاد راستین که در سیر و سلوک عارفانه، پای از جادة شریعت بیرون ننهاده و در تصوف جانب اعتدال را اختیـار کرده است.

 کلید واژهها: نیایش، ستایش، مناجات، عطّار، مثنوی، عرفان. 

- استادیارگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد، آستارا، ایران. نویسنده مسئول: com.gmail@khooshnodi46 1 -
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، آستارا، ایران. 2 -
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران 3 -
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد آستارا، ایران. 

منبع اصلی مطلب : ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی
برچسب ها : زبان ,ستایش ,دانشگاه ,فارسی ,عطّار ,آستارا، ,فارسی دانشگاه ,آستارا، ایران ,گروه زبان ,ادبیات فارسی ,دانشگاه آزاد، ,ادبیات فارسی دانشگاه ,آزاد،
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نیایش و ستایش در مثنویهای عطّار (الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه) مجله عرفان زنجان